Durant la campanya es van fer diversos actes   en els que ens vam encarregar de la creació de motion graphics i animacions per la seva posterior projecció i llançament a temps real, sincronitzant els clips de vídeo amb els speechs dels candidats.

També es van crear diversos clips de vídeo per a xarxes socials.

Sessions de fotografia per la seva utilització en cartelleria, publicitat i xarxes socials.